# Name
1740 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้างาน ครู ลูกจ้างประจำ นักการ งานอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมอาคารสถานที่ ห้องน้ำ พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567
1741 วันที่ 4 พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล"