# Name
1625 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบเกียรติบัตรให้กับครู เนื่องในวันครู ครั้งที่68 ประจำปี2567
1626 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดกิจกรรมปิดกล่องชอล์ค และแทนคำขอบคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนปี 2566