# Name
654 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาชีวศึกษา
655 งานเกษียณ อาชีวศึกษาภาคกลาง “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม