# Name
1757 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอโครงการ (Proposal) โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังและขอเสนอแนะในการนำเสนอ
1758 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี2567 ในกลุ่มชมรมในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2