# Name
1785 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา2567 ณ อาคารเรียน 1
1786 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การลงพื้นที่เพื่อดูแลให้คำแนะนำตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ“