# Name
630 กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย อำเภอหัวหิน ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ห้องนิทรรศการตามรอย ชั้น ๑
631 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวต้อนรับนายเสาร์ห้า ภู่ลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช มาฝึกประสบการณ์ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล