# Name
1026 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
1027 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา โครงการปฐมนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจ วิชาการ และกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1)