# Name
1522 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้มอบหมาย นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจบุคลิกภาพ รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567
1523 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนก่อนมา รายงานตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2567