# Name
1440 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา 2566
1441 พิธีเปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่33 ประจำปีการศึกษา 2566