# Name
1044 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1045 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วม ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน และธนาคารออมสินภาค4