# Name
786 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
787 การประกวดคนพันธุ์ R 2021 ภายใต้ "โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R"