# Name
1552 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และนายกษิดิฏฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง จัดกิจกรรมองค์การ ในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
1553 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ตรวจเยี่ยมจัดเตรียมสถานที่การจัดงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่งานวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566