# Name
1560 สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ได้จัดพิธีต้อนรับตามขนบธรรมเนียมท้องถิ่น โดยจัดขบวนบายศรีเพื่อนำบายศรีขึ้นวางบนโต๊ะโดยมีหมอขวัญประกอบพิธีผูกข้อมือให้ประธานในพิธี และคณะครูผู้ข้อมือให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศิริมงคล
1561 ดร.วัชระ เกิดสิน ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยแต่งกายเครื่องแบบองค์การ ณ ลานกิจกรรม โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี