# Name
750 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมอบกระเช้าเนื่องวาระดิถีปีใหม่ แด่นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
751 คำสั่งเวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564