# Name
1458 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำสินค้าจันทร์หอม พีบูก้าสครับ และขนมเปี๊ยะชาววัง ร่วมกิจกรรมนำเสนอการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 เรียนดี มีความสุข
1459 ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาลผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมีการจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ