# Name
1799 การทำบุญแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี2567 ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1800 ประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี2567 ณ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล