# Name
1470 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องประชาสัมพันธ์ ห้องTO BE NUMBER ONE ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ และ Cafe' Station ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1471 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า และรอบคัดเลือกปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ได้ออกดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์