# Name
1482 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1483 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมปีใหม่ของแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้