# Name
790 ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล (ยันม่าร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
791 ขอแสดงความยินดีการแข่งขันทักษะการจัดแสดงสินค้าและบริการลูกค้า สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง