# Name
1599 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบเกียรติบัตรให้กับครู และนักเรียน นักศึกษา
1600 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและอวยพร พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้รุ่นพี่ ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา