# Name
1064 ต้อนรับคณะศิษย์เก่าพิจิตร พิทยาคม รุ่น15
1065 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2566