# Name
1631 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับรางวัลชมรมต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่1 รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566
1632 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี 2567