# Name
1454 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการจัดบูธและแสดงผลงาน "EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024"
1455 ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมต. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน โดยมีการจัดแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิกา