# Name
1795 ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน ประจำปี 2567 ณ จังหวัดนนทบุรี
1796 ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน ประจำปี 2567 (ช่วงเย็น) ณ จังหวัดนนทบุรี