# Name
1038 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ รอบลงพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนหัวหิน
1039 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2566