# Name
1781 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน การลงพื้นที่เพื่อดูแลให้คำแนะนำตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ“เข้าตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการดำเนินงาน คำแนะนำ ตลอดจนให้กำลังใจแก่ นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี2567 ผ่านระบบZOOM Meeting
1782 รัฐบาลแจ้งส่วนราชการ ลดธงครึ่งเสา ไว้อาลัยประธานาธิบดีอิหร่าน รวม 3 วันทำการ ในวันที่ 23, 24, 27 พ.ค. นี้