# Name
1538 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานการจัดงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566
1539 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานการจัดงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน (Fin.ดี We Can Do!!!) ระดับชาติ