# Name
1601 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ ดร.เรวิตา สายสุด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อPassion for Learning แรงบันดาลใจสำหรับการเรียนรู้
1602 ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับ#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เหรียญทอง การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing Strategy ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2566