# Name
1714 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
1715 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2567