# Name
1852 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
1853 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8