# Name
1732 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์ ครูแผนกสาขาการบัญชี เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูชำนาญการ ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้วยความยินดียิ่ง
1733 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้ นายอนุชาติ แก้วมาลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครูให้การต้อนรับ นางสาวจิราภรณ์ กอนวงษ์ และคณะครูศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้