# Name
1637 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1638 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบคัดเลือก) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช.