# Name
1419 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
1421 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "การอาชีพวังเกมส์" ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2566