# Name
1755 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
1756 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยนางวาทินี แถวจันทร์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และคณะครูเยี่ยมชมการออกบูทจำหน่ายสินค้า“โฟมล้างหน้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมว่านหางจระเข้และเปลือกมังคุด”ของนักเรียนเจ้าของ “ธุรกิจจันทร์หอม”