# Name
1502 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ " คุรุคีรีขันธ์" เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัย ประจำปี 2567
1503 กิจกรรมศูนย์สาธิตและฝึกอาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญส่งสุขปีใหม่ประจำปี 2567 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหารและบุคลากร