# Name
1478 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับนายกลยุทธ ยกย่อง ผู้อำนวยโรงเรียนหนองพลับวิทยา นายกรีธา นามทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี นายยุรนันท์ วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนหัวหิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยวังการอาชีพวังไกลกังวล
1479 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบปรนัย) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไป