# Name
1614 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
1615 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้