# Name
1096 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้แวะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
1097 โครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1