# Name
919 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
920 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เข้ารับชุดฝึกรถมอเตอร์ไซต์เพื่อถอดประกอบ จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล