# Name
991 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
992 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน