# Name
1597 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบหมายให้นางสาวเบญจมาศ รัตนโนภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนางอุษณิษา ยอดพิจิตร หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม และครูแกนนำ นักเรียนแกนนำคุณธรรม จากทุกแผนกวิชา ร่วมต้อนรับนิเทศอาสาสถาบันพัฒนาโรงเรียน มูลนิธิยุวพัฒน์
1598 วาเลนไทม์