# Name
782 ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ประจำปี ๒/๒๕๖๓
783 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์เยาวชนคนพันธุ์ R