# Name
652 วันนี้ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
653 การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒