# Name
912 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 7 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เขาหินเหล็กไฟ
913 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีพุทธศักราช 2565