# Name
773 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R
774 ว่าที่ ร.ต. โกศล ภิญโญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เกมส์ ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R