# Name
1076 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสรีทฟู้ด (Steet Food) สำหรับครูอาชีวะ
1077 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566