# Name
1587 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
1588 ปัจฉิมนิเทศ