# Name
1550 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นประธานการประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2566
1551 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำคุณธรรมนำเสนอโครงงานคุณธรรมบริเวณหน้าเสาธงเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนโครงงานและเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โครงงาน “ห้องเรียนใสปิ้ง“ แผนกวิชาช่างยนต์ โครงงาน “คลินิกสุขภาพรถ”