# Name
1070 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566
1071 การประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด