# Name
1540 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1541 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี2566